Photo d'Edwin, Consultant technique ORACLE APPLICATIONS

Edwin Consultant technique ORACLE APPLICATIONS

CV n°080319V001
Compétences techniques
Études et formations

Education
1979 - 1987 V.W.O., Alkwin College te Uithoorn, diploma behaald in 1987.

1987 - 1991 HEAO, HES Amsterdam, afstu¬deerrichting Internationaal management, diploma behaald in 1991

1993 Diverse cursussen betreffende AS/400.

1994 -2001 Diverse cursussen betreffende Oracle producten waaronder Oracle Developer, Designer en Oracle RDBMS.

2003 - 2004 Diverse cursussen betreffende java.

Expériences professionnelles

Mitsubishi Heavy Industries, Almere
08-1991 tot 01-1994 Douane en transportmedewerker, Verantwoordelijk voor de FEMAC administratie (douane entrepot).Verzorgen van alle transportactiviteiten (inplannen en regelen van alle weg- en watertransporten, opmaken transportdocumenten etc.)
IP, Diemen

01-1994 tot 10-1996 Werkzaam geweest als Oracle Ontwikkelaar voor meerdere klanten en projecten, later ook een leidende rol gespeeld tijdens de diverse projecten.
Redwood

10-1996 tot 07-1999 Oracle Consultant, Als Informatie Analist / Ontwikkelaar werkzaam geweest in diverse projecten. Tevens in Amerika en Canada het pakket Redwood/JCS geimplementeerd bij klanten.
VVAA, Utrecht

07-1999 tot 08-2000 Technisch Projectleider, Verantwoordelijk voor de totale realisatie van de projecten, alsmede de kwaliteit en performance. Tevens verantwoordelijk voor het opzetten van ontwikkelstandaarden gebruikmakend van Oracle Method, CDM en Headstart.
Caesar Oreade, Utrecht

08-2000 – 02-2005 Eerst actief geweest als Technisch Projectleider, daarna als Manager Operations. De laatste 2 jaar actief geweest als Technisch Oracle Applications Consultant.
TopConsult Implementation Services, Tiel

02-2005 - heden Technisch Oracle Applications Consultant, ingezet geweest bij conversietrajecten, herimplementaties en maatwerkoplossingen.
Gespecialiseerd in de volgende Oracle Producten : Oracle Workflow, Oracle Approvals Management, XML Publisher, Forms, Reports, Discoverer en PL/SQL.

Uitgebreid Ervaringsoverzicht
Klant: Gemeente Den Haag Periode : Juli 2007 – heden, part-time
Project: EOS
- Ontwikkelen Goedkeuringsworkflow Inkooporders middels Workflow en Approvals Management
- Ontwikkelen Generieke Scanoplossing Inkoopfacturen mbv optische herkenning, inclusief Goedkeuringsflow waar meerdere gemeentelijke diensten op aangesloten kunnen worden
Rol: Informatie Analist / Ontwikkelaar
Belangrijkste taken:
• Ontwerpen technische oplossingsrichting.
• Realisatie maatwerk.

Klant: Provincie Drenthe Periode : Juni 2006 – Juli 2007, part-time
Project: Implementatie 11.5.10
- Converteren maatwerk
Rol: Informatie Analist / Ontwikkelaar
Belangrijkste taken:
• Ontwerpen technische oplossingsrichting.
• Realisatie maatwerk.

Klant: Radboud Universiteit Periode : Januari 2007 – Juli 2007, part-time
Project: Implementatie 11.5.10,
- Ontwikkelen Goedkeuringsworkflow Bestelaanvragen en Inkooporders middels Workflow en Approvals Management
- Ontwikkelen Verkoopfactuur en Inkooporder middel XML Publisher
- Ontwikkelen Interfaces voor oa inkoopfacturen, grootboek.
Rol: Informatie Analist / Ontwikkelaar
Belangrijkste taken:
• Ontwerpen technische oplossingsrichting.
• Realisatie maatwerk.

Klant: Provincie Gelderland Periode : December 2005 – April 2006, part-time
Project: INBIS, Opzeteen Workflow Goedkeuring Inkoopdocumenten gebruikmakend van Approvals Management.
Rol: Informatie Analist / Ontwikkelaar
Belangrijkste taken:
• Ontwerpen technische oplossingsrichting.
• Realisatie maatwerk, inrichten Approvals Management, aanpassen Workflow.

Klant: Duijvelaar Pompen Periode : oktober 2005 – heden, part-time
Project: Maatwerk tbv :
- Palletregistratie middels scanners
- Automatisch toevoegen Instructieboekje aan Orders
- Offertecalculatieprogramma
- Divers maatwerk op het gebied van Order Management, Contracts, Financials.
Rol: Informatie Analist / Ontwikkelaar
Belangrijkste taken:
• Ontwerpen technische oplossingsrichting.
• Realisatie maatwerk.

Klant: Gemeentewerken Rotterdam Periode : februari 2005 – september 2005
Project: Herimplementatie Oracle release 11.03 naar 11.5.10
Rol: Informatie Analist / Ontwikkelaar
Belangrijkste taken:
• Ontwerp en realisatie van conversieprogrammatuur voor de modules AR, AP, GL en FA.

Klant: Holding AVR Bedrijven, Afvalverwerking Periode : april 2003 – September 2007, part-time
Projecten:
- Intercompany Project: Automatisch afhandelen van Intercompany verkoopfacturen, resulteert uiteindelijk in een inkoopfactuur in het andere AVR bedrijf.
- Vereenvoudiging rekeningschema, Terugbrengen van ca. 2600 kostenplaatsrekeningen naar ca. 70. Huidige setup, lopende zaken en interfaces dienen hierop aangepast te worden.
- Rapportages : BTW aangifte, Aansluiting Primaire Systemen, Verschillenanalyse etc.
- “Crediteurenkaart” : maatwerkscherm (AP), dienend als portal voor crediteurenbeheer.
- MIS project: Ontsluiten Oracle data vanuit Apps en primaire systemen naar MIS-omgeving, inrichting Business Objects.
- AR Factuur interface. Diverse bestanden uit verschillende bronsystemen worden ingelezen in een voorportaaltabel. Deze gegevens worden vervolgens vertaald en verrijkt, waarna deze middels het Autoinvoice programma geladen kunnen worden in Oracle Applications (AR).
- customer interface van APPS naar een extern pakket Combitour. Indien er binnen AR customergegevens toegevoegd of gewijzigd worden, worden deze automatisch ( via Workflow) doorgesluisd naar het externe pakket.
- "Debiteurenkaart", een form waarin een totaaloverzicht van een debiteur wordt gegeven, tevens bestaat er de mogelijkheid om klantgesprekken vast te leggen en acties uit te zetten.
- Technisch applicatiebeheer
Rol: Informatie Analist / Ontwikkelaar.
Belangrijkste taken:
• Ontwerpen technische oplossingsrichting.
• Realisatie maatwerk.

Klant: Telfort, Amsterdam Periode : September 2004 - November 2004
Project: Conversie van Oracle Applications 11.5.6 naar 11.5.9 van modules GL, AR, AP, PO, PA en FA.
Rol: Informatie Analist / Ontwikkelaar
Belangrijkste taken:
• Ontwerpen technische oplossingsrichting.
• Realisatie maatwerk.

Klant: ADP Nederland BV Periode : Februari 2004 – november 2004, part-time
Project: Implementatie van Apps 11.5.9., modules AR, Service Contracts, Order Management, Quoting.
Rol: Informatie Analist / Ontwikkelaar.
Belangrijkste taken:
• Technisch Projectleider
• Ontwerpen technische oplossingsrichting.
• Realisatie maatwerk.

Klant: TU Eindhoven Periode : Oktober 2003 - december 2003
Project: Converteren cq herimplementatie van Oracle Applications v11.5.6 naar v11.5.9
Rol: Informatie Analist / Ontwikkelaar.
Belangrijkste taken:
• Ontwerp en realisatie van conversieprogrammatuur voor de modules AR, AP, GL en FA.

Klant: Centraal Boekhuis Periode : Juni 2003 - Augustus 2003
Project: Meerdere Eigenaren : Het geschikt maken van de systemen van CB voor het kunnen aanbieden van het concept ‘secundaire eigenaren’ aan meerdere relaties in de markt.
Rol: Informatie Analist / Ontwikkelaar
Belangrijkste taken:
• Analyseren en onderzoeken huidige programmatuur.
• Aandragen van oplossingsmogelijkheden om de gewenste functionaliteit in de bestaande structuur te kunnen verwerken.
• Opstellen systeem structuur
• Opstellen systeem ontwerp
• Realisatie en testen van wijzigingen op bestaande programmatuur.

Klant: Caesar Oreade Periode : April 2002 - April 2003
Project:
Rol: Manager Operations
Belangrijkste taken:
• Field Management bezoeken afleggen
• Medewerkers begeleiden en beoordelen
• Verantwoordelijk voor orderuitvoering
• Project Management
• Verkoopondersteuning ( klantbezoek, maken presentaties, offertes etc.)
• Opstellen Beleidsdocumenten (Business Plannen ed)

Klant : Stichting Nederlands Filmmuseum Periode : Januari 2003 t/m Maart 2003
Project: Portal project betreffende het FILMDB systeem, het systeem waarmee het Filmmuseum al haar activiteiten administreert.( filmvertoningen, filmlaboratoriumgegevens, filminformatie).
Deze database met alle denkbare filminformatiegegevens zal in de nabije toekomst ook voor de buitenwereld beschikbaar komen via het internet.
Rol : Projectleider
Taken :
• Verantwoordelijk voor de planning, doorlooptijd en budget van het gehele project, alsmede de kwaliteit en performance.
• Aansturen projectleden
• Rapporteren voortgang naar opdrachtgever.

Klant : Centraal Boekhuis Periode : April 2001 t/m December 2001 Periode : Januari 2001 t/m April 2002
Projecten:
- VervoersCentrale BINnenland
- het Order Verwerkings Systeem
- Retour Verwerkings Systeem
- Incourante Voorraden Afhandelings Systeem.
Rol : Projectleider / Informatie Analist / Ontwikkelaar
Taken :
• Verantwoordelijk voor analyse, ontwerp en realisatie van schermen, rapporten en batchprogrammatuur volgens richtlijnen van de klant, een afgeleide standaard van CDM die bij Oracle wordt toegepast.
• Aansturing gegeven aan het uitvoeren van de module- en systeemintegratietest. Tevens verantwoordelijk geweest voor calculatie en voortgangsrapportage middels Functie Punt Analyse.
• Verantwoordelijk voor de totale realisatie van de projecten (2000 fpa ), bestaande uit 8 deelprojecten, alsmede de kwaliteit (conform CDM) en performance.
• Verantwoordelijk voor doorlooptijd en budget (zowel in uren als in geld)
• Maken planning, verdelen werkzaamheden, aansturen van 4-11 projectmedewerkers, rapporteren voortgang naar opdrachtgever.

Klant : Cadans Periode : April 2001 t/m December 2001 Periode : September 2000 – Januari 2001
Project: Cadans Gegevens Logistiek. Het betreft een systeem voor electronisch berichtenverkeer. Uitgevoerd op basis van fixed date, fixed price.
Rol : Informatie Analist / Ontwikkelaar
Taken :
• Verantwoordelijk voor de totale realisatie van het project, alsmede de kwaliteit en performance.
• Analyseren van de functionele wensen van gebruikers, omzetten in een Functie Punt Analayse, planning en offerte.
• Verantwoordelijk voor ontwerp, verdelen van de werkzaamheden, het aansturen van projectmedewerkers en het rapporteren voortgang.

Klant : VVAA Groep Periode : April 2001 t/m December 2001 Periode : Juli 1999 – Augustus 2000
Projecten:
- Ontwerp, bouw en implementatie van Oracle Applications (Financials) customized add-on tbv Automatische Incasso.
- Onderhoudsrelease productsystemen.
- Contact Center (HTML en Javascript).
- Migratie van productsystemen.
- Conversietraject Euro
Rol : Technisch Projectleider
Taken :
• Opzetten ontwikkelstandaarden gebruikmakend van Oracle Method, CDM en Headstart.
• Verantwoordelijk voor de totale realisatie van de projecten, alsmede de kwaliteit en performance.
• Maken planning, verdelen werkzaamheden, aansturen projectmedewerkers, rapporteren voortgang.
• Alloceren ressources, voeren functionerings- en intake gesprekken.

Klant : Wolters Kluwer Periode : April 2001 t/m December 2001 Periode : Februari 1999 – Juli 1999
Project: Implementatie van Oracle Applications (Financials) en bouw van customized add-on’s ten behoeve van de afhandeling van Royalties.
Rol : Informatie Analist / Ontwikkelaar
Taken :
• Opzetten ontwikkelstructuur gebruikmakend van Oracle Method, CDM en Headstart for Apps.
• Ontwerp en realisatie van de applicatie-programmatuur.

Klant : Lattice Semiconductors (USA) / Highline Corporation (Canada) Periode : April 2001 t/m December 2001 Periode : Oktober 1998 – Maart 1999, Incidenteel
Project: Installatie, implementatie en training van Redwood4/JCS ( batch scheduling product ).
Rol : Consultant / Docent
Taken :
• installatie en implementatie van Redwood4/JCS.
• Doceren Getting Started Program.
• Maken van prototypes.

Klant : Vedior ASB Periode : April 1998 – Februari 1999
Project: Nieuwbouw van administratief systeem dat alle deelgebieden van de organisatie ondersteunt. Tevens ondersteunt het systeem meerlandenheid en meertaligheid.
Rol : Informatie Analist / Ontwikkelaar
Taken :
• Volgens Oracle Method, CDM en QMS functionele specificaties opgesteld en verwerkt in Analyse, DB design, Design en Built fasen.
• Houden van gebruikersessies.
• Ontwikkelen van standaarden voor Built fase (WAN) en schrijven van customized Headstart utilities
• Coachen van collega ontwikkelaars.
• Realiseren en testen van de applicatie-programmatuur.

Klant : Robeco Periode : Januari 1998 – Mei 1998
Project: Crediet-risicosysteem; Euro-project.
Rol : Informatie Analist / Ontwikkelaar
Taken :
• Opstellen van functionele specificaties in overleg met eindgebruikers.
• Realisatie van de applicatie-programmatuur.
• Uitvoeren conversie.

Klant : SUAA (Stichting van meerdere nationale universiteiten) Periode : Oktober 1996 – Januari 1998
Project: Realisatie Studentenregistratiesysteem.
Rol : Informatie Analist / Ontwikkelaar
Taken :
• Opstellen van functionele specificaties voor een registratiesysteem t.b.v. de inschrijvingen – en debiteurenadministratie enerzijds en studievoortgang anderzijds.
• Het realiseren van de applicatie-programmatuur.
• Het begeleiden van de acceptatietest en daarbij overleg voeren met de betrokken eindgebruikers (testers).
• Begeleiden van collega applicatie-ontwikkelaars.

Klant : Rodamco Periode : April 1996 – Oktober 1996
Project: Realisatie Portefeuille Onroerend Goed informatiesysteem.
Rol : Informatie Analist / Ontwikkelaar
Taken :
• Opstellen functionele specificaties in overleg met de eindgebruikers.
• Het vervaardigen van het technisch ontwerp.
• Ontwikkelen en testen van modules.
• Fungeren als technische vraagbaakfunctie.

Klant : IP Periode : December 1994 – April 1996, part-time
Project: Realisatie van een informatiesysteem t.b.v. alle administratieve werkzaamheden (circa 3.000 functiepunten). Het betrof de aandachtsgebieden personeelszaken, facturering, management, administratie, opleidingen, marketing, etc.
Rol : Ontwikkelaar / Bouwteamleider
Taken :
• Verantwoordelijk voor de functionele specificaties, ondersteuning, kwaliteit en de uitvoering van de werkzaamheden van het realisatieteam.

Klant : Landelijke overheid Periode : Juli 1995 – Oktober 1995
Project: -
Rol : Ontwikkelaar / Bouwteamleider
Taken :
• Uitvoeren intake en functiepunttelling.
• Leiding geven en technische ondersteuning verlenen aan realisatieteam.
• Opstellen technische specificaties adhv functioneel ontwerp.
• Ontwikkelen en testen van modules.

Klant : PTT Telecom Periode : Mei 1995 – Juli 1995
Project: Onderhoud aan het leveringssysteem voor Vaste Verbindingen. Dit traject omvatte ontwerp, bouw, systeem-, acceptatietest en oplevering aan de klant.
Rol : Ontwikkelaar / Bouwteamleider
Taken :
• Leiding en technische ondersteuning verlenen aan realisatieteam.
• Ontwikkelen en testen van modules.
• Opstellen technische specificaties aan de hand van functioneel ontwerp.

Klant : Aegon, PTT Periode : Februari 1994 – December 1994
Project: Diverse kleine projecten
Rol : Ontwikkelaar
Taken :
• Cobol ontwikkeling